MAKAO MAKUU

Wizara ya Kilimo, Bodi ya Tumbaku Tanzania, Mtaa wa Shule, Kiwanja Na. 20-30, Kitalu "A", Manispaa ya Tabora

S.L.P 61, 40404 TABORA

Simu: +255262604417

Barua pepe:

Tovuti: www.tobaccoboard.go.tz

OFISI YA KANDA YA TABORA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Shule, Kiwanja Na. 20-30, Kitalu "A", Manispaa ya Tabora

S.L.P 61 TABORA

Simu: +255262604417

Barua pepe:

OFISI YA URAMBO

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Boma, Urambo

S.L.P 3 URAMBO

Barua pepe:

OFISI YA KALIUA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Misongeni, Ufukutwa

S.L.P 49 KALIUA

Barua pepe:

OFISI YA SIKONGE

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Madukani, Sikonge

S.L.P 65 SIKONGE

Barua pepe:

OFISI YA MPANDA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Madukani, Manispaa ya Mpanda

S.L.P 73 MPANDA

Barua pepe:

OFISI YA KAHAMA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Uhindini, Kahama Mjini

S.L.P 3 KAHAMA

Barua pepe:

OFISI YA KIGOMA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

KASULU

Barua pepe:

OFISI YA CHUNYA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Sinza, Itewe

S.L.P 58 CHUNYA

Barua pepe:

OFISI YA SONGEA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Mpambalyoto, Manispaa ya Songea

S.L.P 414 SONGEA

Simu: +255252602327

Barua pepe:

OFISI YA KANDA YA IRINGA

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Mtaa wa Ndiuka, Manispaa ya Iringa

S.L.P 451 IRINGA

Barua pepe: