Kitengo cha Sheria kinatekeleza majukumu yafuatayo:

  • Kutafsiri nyaraka za kisheria na kuishauri Bodi;
  • Kuidhinisha nyaraka za kisheria za Bodi;
  • Kupitia matendo ya uaminifu, mikataba ya makubaliano, mikataba na nyaraka nyingine za kisheria;
  • Kuandaa maandishi ya kisheria na kuiwakilisha Bodi katika kesi za kisheria;
  • Kuwasiliana na wakala za nje za kisheria katika masuala ya kisheria na kushiriki katika madai ya Bodi;
  • Kupitia na kuandaa marekebisho ya Sheria ya sekta ya tumbaku na kanuni zake;
  • Kudumisha usalama wa nyaraka za kisheria za Bodi;
  • Kuandaa na kupanga mikutano wa Bodi ya Wakurugenzi; na
  • Kufuatilia utekelezaji wa maazimio ya mikutano wa Bodi ya Mkurugenzi.