Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani kina majukumu yafuatayo:

 • Kupanga na kusimamia wafanyakazi wanaotekeleza shughuli za ukaguzi pamoja na taratibu za uendeshaji wa ukaguzi na udhibiti;
 • Kuhakikisha kuwa mifumo ya hesabu, sera na taratibu ni za kutosha na za ufanisi kwa ajili ya uhifadhi wa fedha na mali za Bodi;
 • Kupitia taarifa za ukaguzi kwa pamoja na wakaguzi wa nje wa Bodi na kuhakikisha utekelezaji kamili wa matokeo na mapendekezo ya Wakaguzi wa Nje;
 • Kuandaa viwango maalum na/au uhakiki wa mara kwa mara na miundo ya taarifa kulingana na mahitaji ya Bodi;
 • Kufanya mapitio ya sera za udhibiti wa ndani ili kuhakikisha utekelezaji rahisi wa bajeti;
 • Kuwezesha utekelezaji wa kanuni za fedha na utumishi na mipango ya ukaguzi wa ndani wakati wote;
 • Kuandaa mipango ya kazi za ukaguzi wa Idara / Mikoa na ufuatiliaji wa kazi za ukaguzi ili kuhakikisha ufanisi wa utekelezaji wa mipango ya kazi;
 • Kuweka na kutathmini utendaji wa Idara / Mikoa kwa mtazamo wa kudumisha viwango vya juu vya kifedha;
 • Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika Idara / Mikoa ili kuhakikisha kumbukumbu za kifedha zinahifadhiwa vizuri na kanuni na taratibu za kifedha zinazingatiwa;
 • Kuhakikisha kuwa mali za Bodi zinadhibitiwa kwa usahihi, kulindwa na kuwekewa bima;
 • Kuchunguza udanganyifu au matumizi mabaya yaliyofanywa na wafanyakazi;
 • Kuwezesha shughuli za ukaguzi wa nje.