Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Tunafanya Nini

Kwa mujibu wa kifungu cha 5 (1) cha Sheria ya tasnia ya tumbaku, majukumu ya Bodi ni kutekeleza majukumu ya udhibiti na shughuli zingine muhimu, zenye faida au sahihi kwa faida ya tasnia ya tumbaku, ikiwa ni pamoja na yafuatayo:-

  1. Kuishauri Serikali juu ya sera na mikakati ya kukuza tasnia ya tumbaku;
  2. Kudhibiti ubora wa bidhaa za tumbaku na tumbaku;
  3. Kukusanya, kuchambua, kutunza, kutumia au kusambaza taarifa zinazohusiana na tasnia ya tumbaku;
  4. Kufuatilia uzalishaji na usafirishaji wa tumbaku;
  5. Kutunga kanuni za usindikaji, usafirishaji, na uhifadhi wa bidhaa za tumbaku na tumbaku;
  6. Kuwezesha au kusaidia katika kuunda ushirika au vyombo vingine vinavyohusiana na au kushughulika na tasnia ya tumbaku;
  7. Kukuza na kulinda masilahi ya wakulima dhidi ya ushirika wa wanunuzi ambao wanaweza kuunda kupitia vyama;
  8. Kudhibiti na kuagiza hatua za utunzaji wa mazingira ikiwa ni pamoja na kuzuia uharibifu wa ardhi kupitia mpango wa lazima wa upandaji miti na matumizi sahihi ya nishati ya kuni; na
  9. Kuiwakilisha Serikali katika mikutano ya kimataifa na ya ndani katika masuala yanayohusiana na au kushughulika na tasnia ya tumbaku.