Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Orodha ya Wakulima wa Tumbaku