Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Bodi ya Tumbaku Tanzania

Uingizaji wa Tumbaku Nchini